Manteniment

MARTINEZ VICENS us ofereix el MANTENIMENT preventiu, correctiu o conductiu, de qualsevol instal·lació, tant si ha sigut realitzada per la nostra empresa com d´altres instal·lacions ja existents.

Els nostres MANTENIMENTS preventius, correctius i conductius, son sempre d´acord amb les normatives vigents de cada àrea especifica, però sobretot, segons les seves necessitats amb contractes anuals que cobriran tot allò que li calgui de forma rapida i eficient.

 

Baixa Tensió :

Contracte de manteniment segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió:

 • Indústries amb Potencia superior a 100Kw
 • Edificis amb Potencia superior a 100Kw
 • Locals de concurrència pública.

 

Tèrmica

 • Contracte de manteniment segons el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques amb Potencia superior a 70 Kw
 • ACS (Aigua Calenta Sanitaria)
 • Climatització
 • Energia Solar Tèrmica
 • Legionel·la.

 

Aparells a pressió

Contracte de manteniment segons el Reglament d’Aparells de pressió del Real Decret 2060/2008 per aparells de pressió PxV inferior a 5000, amb revisions tipus A, B i C.

 • Aire condicionat
 • Calderes de gas/gasoil.
 • Instal·lacions d’energia solar tèrmica amb Potencia superior a 70 Kw.

 

Aire Condicionat

Contracte de manteniment específic d´Aire condicionant i sistemes de climatització.

 • Desinfecció e higienització contra fongs.
 • Recàrrega de gas.

Calderes de Gas / Gas-oil:

 • Anàlisis dels productes de la combustió.

Energia solar tèrmica:

 • Control contra legionel·losis.
 • Substitució ànode de protecció.
 • Manteniment d’aïllaments tèrmics.
Scroll Up